Helderwetend - Live Mediums

Dit is de minste bekende paranormale gave. Het is het vermogen dingen te weten zonder dat ze vermeld zijn, en volledig gevormde ideeën te ontvangen.

Wat is nu helderwetend. De persoon die helderwetend is krijgt het antwoord niet binnen door beeldjes of geluiden maar dor energie/trilling en weet het gewoon. De persoon die helderwetend is krijgt dus een energie binnen en in combinatie met de vraag die gesteld wordt krijgt hij/zij het antwoord binnen.

Dus het antwoord wat de persoon die helderwetend is binnen krijgt komt door een energie /trilling die omgezet wordt en woorden.

Helderwetend komt het minst voor. Helderziend, Helderhorend daar tegen meer.