Tarotist-kaartlegger - Live Mediums

Kaartleggingen worden gebruikt om je te helpen meer inzicht te krijgen in je huidige situatie, of om je te ondersteunen bij een keuze in een bepaalde kwestie. Een tarotist-kaartlegger geeft, op basis van een legging met tarotkaarten of een ander kaartendek, over uiteenlopende vragen een heldere uitleg. Hij of zij heeft in de meeste gevallen een gedegen opleiding achter de rug om de symboliek van de kaarten, in verschillende leggingen, goed uit te leggen. Aan de hand van een kaartlegging biedt de tarotist-kaartlegger je een heldere kijk op je verleden en op waar je nu staat. Daarnaast geven de kaarten richting in de kwestie die voor je ligt.

Welke kaarten gebruikt de tarotist-kaartlegger

Er zijn diverse kaarten die gebruikt worden bij kaartleggingen, waaronder de bekende Tarotkaarten. Maar afhankelijk van de voorkeur of opleiding van de tarotist-kaartlegger, worden bijvoorbeeld ook Lenormand-kaarten, Zigeunerkaarten, Osho-kaarten en Engelenkaarten gebruikt. Wat de kaarten gemeen hebben is dat ze via universele symboliek antwoord geven op individuele vragen. Met de kaarten krijgt de tarorist-kaartenlegger een symbolische weergave van de situatie te zien. De kaarten zijn per definitie voor meerdere uitleg vatbaar. Zo kan de dood staan voor het afsluiten van een periode, maar ook voor een nieuw begin. Een goede kaartlegger leest de kaarten, en geeft de vragensteller eenduidige uitleg.

Hoe weet de tarotist-kaartlegger wat de kaarten zeggen?

Om te kijken of de kaartlegger je energie en de vraag goed aanvoelt, kan hij of zij enkele kaarten als leidraad leggen. Het zal je misschien verbazen, maar het kost hen behoorlijk wat energie om de juiste combinatie van kaarten op de juiste manier te interpreteren. Je kunt als vraagsteller een afwachtende houding aannemen en kijken waar de kaartlegger mee komt, maar samen kom je meestal verder. Dat is niet valsspelen. Uiteindelijk is het jouw vraag en jouw interpretatie die het meeste waard is, al helpt de kaartlegger daar natuurlijk bij. Het is overigens ook niet de bedoeling dat je naar en kaartlegging gaat leven. Ongeacht wat de kaarten zeggen, maak je altijd eigen keuzes, en komen er onverwachte dingen op je pad.

Vragen aan de tarotist-kaartenlegger

Tarot-kaartenleggers kunnen je helpen met belangrijke vragen en keuzes rondom liefde en relaties, werk, kinderen, of je eigen spirituele groei. Dat kunnen ook heel praktische of zakelijke vragen zijn. Vaak geldt: hoe helderder de kwestie waar je een weg in zoekt, hoe duidelijker de richting van de kaarten. Maar verwacht niet van de kaarten dat ze je klakkeloos gelijk geven. Vaak trekken de kaarten hun eigen plan, en komen ze met een verrassend inzicht of met een andere kwestie, waar je eerst mee aan de slag moet. De tarotist-kaartenlegger kijkt onbevangen naar elke vraag en probeert je terug op pad te sturen met antwoorden waar je concreet wat mee kan. Het inzicht dat je krijgt, is daarbij verrassend waardevol.

Hoe werkt een telefonische kaartlegging

Op Livemediums.nl kies je waarschijnlijk een consulent die je aanspreekt: als de kaartlegger bij je past, dan volgt de rest vanzelf, niet? En ja, natuurlijk helpt een ‘klik’, maar het leuke van kaartleggen is dat die niet per se nodig is. De symboliek van de kaarten spreekt voor zich en de kaarten werken ook voor de grootste sceptici. Je hoeft dan ook maar weinig te geven om iets kostbaars van de kaarten terug te krijgen: je vraag is genoeg.