NL 0909 - 33 34 444 € 0,95 per minuut

BE 0907 - 37091 € 1,50 per minuut

NL 010 - 2005023 € 1,00 per minuut

BE 027 - 881264 € 1,00 per minuut


Disclaimer

LiveMediums

LiveMediums (Kamer van Koophandel 568.03.826), hierna te noemen LiveMediums verleent u hierbij toegang tot www.livemediums.nl (“de Website”) en nodigt u uit de aangeboden diensten af te nemen.

LiveMediums behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

LiveMediums (Kamer van Koophandel 568.03.826), hierna te noemen LiveMediums verleent u hierbij toegang tot www.livemediums.nl (“de Website”) en nodigt u uit de aangeboden diensten af te nemen.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LiveMediums.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met LiveMediums. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LiveMediums nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LiveMediums. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LiveMediums, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.