Disclaimer - Live Mediums

Op de website van Livemediums.nl is het mogelijk dat de inhoud onjuist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect gevolg is van/of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

 

Onze mediums zijn zorgvuldig geselecteerd, maar werken  als zelfstandigen met hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Niets uit onze teksten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, vertaald of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livemediums.

Hebt u interesse, een deel van onze website te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, stuur dan een mail naar info@livemediums.nl